Членство

След като предварително сте се запознали с Устава на АРМПК и Правилника за водене на развъдна дейност и развъдна документация, и желаете дастанете наш член е необходимо да попълните молба-декларацията.

След попълване на документите изпратете по пощата или куриер до офиса на АРМПК на адрес: гр. Русе, ул. Борисова №15 вх.2 ет. 1, офис АРМПК. След разглеждане и решение ще се свържем с Вас на посочения телефон.