Екип

  • Деан Тодоров – Председател

                      Тел. +359 877788608
  • Радослав Бориславов – Изпълнителен директор / Главен селекционер

                     Тел. +359 877788027
  • Никола Бориславов – Селекционер

                     Тел. +359 877788267
  • Радослав Михнев – Селекционер

                     Тел. +359 893900625
  • Мартин Маринов – Главен счетоводител

 

  • Вихра Тодорова – Административен секретар / Счетоводител