Контакти

Асоциация за развъждане на млечните породи кози

с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, ул. Патриарх Евтимий №9.

ПК.7092

office@armpk.com

bdga@abv.bg

д-р зооинж. Деан Тодоров – Председател/Селекционер                                       +359 877 788 608

зооинж. Радослав Бориславов – Изп. Директор/Главен селекционер               +359 877 788 027

зооинж. Никола Бориславов – Селекционер                                                             +359 877 788 267

Радослав Михнев – Селекционер                                                                                   +359 897 906 641

зооинж. Вихра Тодорова – Селекционер                                                                   +359 885 639 546

д-р  Симеон Манолов – Ветеринарен лекар/р-л лаборатория                             +359 885 385 866

Мартин Маринов – Главен счетоводител                                                                   +359 896 270 484