Контакти

Асоциация за развъждане на млечните породи кози

гр. Русе ул. Борисова №15 вх.2 ет.1

ПК.7000

office@armpk.com

bdga@abv.bg

Деан Тодоров – Председател                      087 778 8608

Радослав Бориславов – Изп. Директор   087 778 8027

Никола Бориславов – Селекционер          087 778 8267

Радослав Михнев – Селекционер              089 790 6641