Пръчопроизводни стада

Съгласно правилника за водене на развъдна дейност и документация на АРМПК към пръчопроизводните стада се прилагат особено строги изисквания, част от които:

Минимални изисквания към подбора на пръчове

Действащ принцип:

Младите пръчове в деня на подбора трябва да са на възраст минимум пет месеца.

  1. Принципни критерии за недопускане до разплод на младите пръчове са:

За всички породи:

  • Неправилна захапка
  • Аномалии на тестисите
  • Недостатъци в цвета
  • Повече цицки/аномалии на формата на цицките
  1. Изисквания към продуктивността:

Изискванията за продуктивност към майки на пръчове се определят въз основа на 240-дневния млеконадой чрез решение на управителния съвет за всяка конкретна година.

  1. Други изисквания:

Майката и бащата на пръчове трябва да са вписани в Главен раздел А на родословната книга.

Майката и бащата на пръчове трябва да имат поне една извършена линейна преценка (Приложение 12) с оценка „Отличен“, „Изключително добър“ или „Много добър“.

ВАЖНО

Допуснатите до разплод мъжки животни са маркирани от АРМПК на дясното ухо, като номера има следния примерен вид:

XX_9_022

Където:

XX   са инициалите на фермера, откъдето произхожда пръчлето (първата буква на името и първата буква на фамилията, изписани на латиница)

9    показва годината на раждане на пръчлето (за 2019 е 9 , за 2020 е 0, за 2021 е 1, за 2022 е 2 и т.н.)

022 е индивидуалният номер на животното, с който е вписано в родословната книга.

Пръчопроизводни 2021г.