Членове

Фeрма Клас Област Село
 Атанас Петров Костов  Клас 1 „Национален генофонд“  ХАСКОВО  ЯБЪЛКОВО
 БГС ЕООД  Клас 1 „Национален генофонд“  ГАБРОВО  КОСАРКА
 БИС – Ямбол ЕООД  Клас 1 „Национален генофонд“  ЯМБОЛ  МАЛОМИРОВО
 Васвие Хюсеин Халим  Клас 1 „Национален генофонд“  ШУМЕН  СРЕДНЯ
 Видол Петров Петров  Клас 1 „Национален генофонд“  ПЛОВДИВ  РЪЖЕВО
 ВМ – Агро  ЕООД  Клас 1 „Национален генофонд“  СЛИВЕН  ПАНАРЕТОВЦИ
 Георги Динев Илев  Клас 1 „Национален генофонд“  СТАРА ЗАГОРА  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
 Димитър Иванов Димитров  Клас 1 „Национален генофонд“  РУСЕ  ДВЕ МОГИЛИ
 Епона ООД  Клас 1 „Национален генофонд“  ВАРНА  ПРИСЕЛЦИ
 Живко Костадинов Тодоров  Клас 1 „Национален генофонд“  РУСЕ  ТРЪСТЕНИК
 Зекие Наджи Акат-Синапова  Клас 1 „Национален генофонд“  ХАСКОВО  СТУДЕНА
 Иван Любомиров Личев  Клас 1 „Национален генофонд“  РУСЕ  НОВГРАД
 ИПЖЗ – Троян  Клас 1 „Национален генофонд“  ЛОВЕЧ  ТРОЯН
 Минипак ЕООД  Клас 1 „Национален генофонд“  ХАСКОВО  ЯБЪЛКОВО
 Мирослав Георгиев Тодоров  Клас 1 „Национален генофонд“  ШУМЕН  ПАМУКЧИИ
 Наталия Александровна Пайк  Клас 1 „Национален генофонд“  ДОБРИЧ  КАРДАМ
Развъден център на АРМПК  Клас 1 „Национален генофонд“  РУСЕ  ТРЪСТЕНИК
 Танко Киров Танков  Клас 1 „Национален генофонд“  ДОБРИЧ  ЧЕРНООКОВО
 Агролес 2014 ООД  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ГОРСКО КАЛУГЕРОВО
 Ана Тодорова Иванова  Клас 2 „Елитна част на популацията“  СТАРА ЗАГОРА  ГОЛЯМ ДОЛ
 БИО ПРОДУКТИ БГ ЕООД  Клас 2 „Елитна част на популацията“  БЛАГОЕВГРАД  БЕЛИЦА
 Галина Димитрова Божерикова  Клас 2 „Елитна част на популацията“  СЛИВЕН  ЧИНТУЛОВО
 Генчай Илмазова Шабан  Клас 2 „Елитна част на популацията“  СИЛИСТРА  ДОЛЕЦ
 Георги Ангелов Георгиев  Клас 2 „Елитна част на популацията“  СТАРА ЗАГОРА  ЯСЕНОВО
 Гошо Йорданов Радев  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ДОБРИ ДЯЛ
 Джелил Мустафа Джелил  Клас 2 „Елитна част на популацията“  КЪРДЖАЛИ  ЛУЛИЧКА
 Джефер Хасанов Моллов  Клас 2 „Елитна част на популацията“  СЛИВЕН  ЯБЛАНОВО
 ДП „Фонд затворно дело“ поделение Пловдив – ЗО Смолян  Клас 2 „Елитна част на популацията“  СМОЛЯН  СМОЛЯН
 ЕКОХИКС ЕООД  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ШУМЕН  НОВА БЯЛА РЕКА
 Елка Николаева Станчева  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ЛЕДЕНИК
 Земенея Фарм ЕООД  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ПЕРНИК  БЛАТЕШНИЦА
 Иван Марков Лафчийски  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ЛОВЕЧ  ВРАБЕВО
 Калоян Кирилов Кънчев  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ДОБРИЧ  САМУИЛОВО
 Маргарита Лазарова Войкова  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ТЪРГОВИЩЕ  ДОЛЕЦ
 Мартин Георгиев Цветков  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ЛОВЕЧ  ГОЛЕЦ
 Милчо Георгиев Отравов  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ПЛЕВЕН  МИЛКОВИЦА
 Наско Николов Павлов  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ПЛОВДИВ  ПОПОВИЦА
 Нежля Мустафа Ибрям  Клас 2 „Елитна част на популацията“  РАЗГРАД  ЛОЗНИЦА
 Ник Мар -70Г ООД  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ПЛОВДИВ  ВЕДРАРЕ
 Николай Ангелов Ситнов  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ПЛОВДИВ  БРЯГОВО
 Пламен Василев Димов  Клас 2 „Елитна част на популацията“  СЛИВЕН  ЖЕРАВНА
 Първан Герасимов Методиев  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ПЕРНИК  МУРТИНЦИ
 Румен Борисов Ангелов  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ВИДИН  ГРАМАДА
 Румен Тодоров Маринов  Клас 2 „Елитна част на популацията“  МОНТАНА  МЪРЧЕВО
 Сергей Юлиянов Йовков  Клас 2 „Елитна част на популацията“  СТАРА ЗАГОРА  ПАНИЧЕРЕВО
 Симеон Димитров Тодоров  Клас 2 „Елитна част на популацията“  БЛАГОЕВГРАД  КРЕСНА
 Станка Василева Георгиева  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ДОБРИЧ  ВИЧЕВО
 Тинка Илиева Петрова  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ВАРНА  СТАРО ОРЯХОВО
 Тодор Иванов Колев  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ЛОВЕЧ  ЛЕСИДРЕН
 Тодор Симеонов Колев  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ШУМЕН  САЛМАНОВО
 Тотка Дочева Митева  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ЛОВЕЧ  УГЪРЧИН
 Фатмегюл Реджеб Хюсеин  Клас 2 „Елитна част на популацията“  СИЛИСТРА  СКАЛА
 Фера Исмаил Али  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ВАРНА  ГРОЗДЬОВО
 Хюсеин Хюсеин Даракчи  Клас 2 „Елитна част на популацията“  БЛАГОЕВГРАД  БРЕЗНИЦА
 Цветелин Тодоров Стоев  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ТЪРГОВИЩЕ  ТЪРГОВИЩЕ
 Юлиян Ивайлов Борисов  Клас 2 „Елитна част на популацията“  СИЛИСТРА  ИРНИК
 Юлиян Колев Чиликов  Клас 2 „Елитна част на популацията“  РУСЕ  СЛИВО ПОЛЕ
 Юсеин Иса Иса  Клас 2 „Елитна част на популацията“  ВАРНА  ГРОЗДЬОВО
 Агрария Вита ЕООД  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ХАСКОВО  ОВЧАРОВО
 АГРО ФАНТАЗИЯ  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ЛОВЕЧ  ГОЛЯМ ИЗВОР
 Адраман Бекташ Агаджик  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СТАРА ЗАГОРА  ДОЛНО НОВО СЕЛО
 Александра Красимирова Ковачкова  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  КОЗЛОВЕЦ
 Анжела Замфирова Иванова  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  МОНТАНА  ДОЛНА РИКСА
 Анна Иванова Христозова  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПЛОВДИВ  ВОЙНЯГОВО
 Антон Милков Антонов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ШУМЕН  ШУМЕН
 Ахмед Касимов Узунов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  СРЕДНО СЕЛО
 Бейхан Хюсеин Баки  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  РАЗГРАД  ХЪРСОВО
 Билгин Сали Шукри  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СИЛИСТРА  БИСТРА
 Бисер Манушев Бозов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СМОЛЯН  СЛИВКА
 Богдан Неделчев Балинов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВАРНА  ЧЕРКОВНА
 Бодина -13 ООД  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  БЛАГОЕВГРАД  СЕДЕЛЕЦ
 Бойчо Огнянов Николов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПЛЕВЕН  ОРЕХОВИЦА
 Бонка Тенева Тотева  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СТАРА ЗАГОРА  ТУРИЯ
 Валентина Йорданова Цветанова  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  МОНТАНА  ТРАЙКОВО
 ВАЛЛЕТА МИЛК ООД  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  СУХИНДОЛ
 Васил Илиев Ников  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  БЛАГОЕВГРАД  БЕЛАСИЦА
 Виолета Илиева Константинова  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВРАЦА  ДРАШАН
 Галя Стойчева Иванова  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СТАРА ЗАГОРА  ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ
 Георги Михалев Гюров  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  БУРГАС  РАДОЙНОВО
 Георги Николаев Цветков  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  БЛАГОЕВГРАД  БАНСКО
 Георги Стоянов Петков  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ДОБРИЧ  ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ
 Гошо Желязков Пейков  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ХАСКОВО  ОВЧАРОВО
 Григор Георгиев Златев  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ХАСКОВО  ОСТЪР КАМЪК
 Гюнай Ахмедов Звънов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  РУСЕ  ГЛОДЖЕВО
 Гюнел Сали Шукри  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СИЛИСТРА  БИСТРА
 Данаил Красимиров Дамянов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПЛЕВЕН  ЛАЗАРОВО
 Даниела Йорданова Христова  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ШУМЕН  ВЕСЕЛИНОВО
 Делян Георгиев Георгиев  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  РУСЕ  ЧЕРВЕН
 Димитър Колев Митeв  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  РУСЕ  МАЛКО ВРАНОВО
 ДП „Фонд затворно дело“ поделение Враца  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВРАЦА  ВРАЦА
 Евелин Иванов Стоев  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  КЪРДЖАЛИ  СТРАНДЖЕВО
 Елисей Иванов Маринов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  РУСЕ  САНДРОВО
 ЕТ „Матеев – Петко Матеев“  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ТЪРГОВИЩЕ  ВАРДУН
 Здравко Георгиев Димитров  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВАРНА  АРКОВНА
 Зюмбюл Юсеинова Мехмедова  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СМОЛЯН  ГЪЛЪБОВО
 Ивайло Драгомиров Василев  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ЛОВЕЧ  СМОЧАН
 Иванка Василева Гатева  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПЛОВДИВ  БЕГОВО
 Иванов 13 ЕООД  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СОФИЯ-ОБЛАСТ  КАМЕНИЦА
 Ивелин Михайлов Христов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВАРНА  МАНАСТИР
 Илия Стоянов Илиев  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ХАСКОВО  ОРЛОВ ДОЛ
 Илиян Цветанов Георгиев  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  МОНТАНА  КНЯЖЕВА МАХАЛА
 Ирфан Ибрам Осман  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ХАСКОВО  ПОПОВЕЦ
 Исмет Назим Юмер  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ДОБРИЧ  ПОЛКОВНИК САВОВО
 Керка Тодорова Драгнева  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  БУРГАС  ДЕТЕЛИНА
 Костадин Тодоров Станков  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПЛЕВЕН  БЪРКАЧ
 Красимир Кирилов Маринов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПЛЕВЕН  ИСКЪР
 Красимир Стоянов Димитров  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  РУСЕ  БАНИСКА
 Красимир Тодоров Кирилов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ШЕРЕМЕТЯ
 Кристиян Божидаров Мушаков  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПЛЕВЕН  САДОВЕЦ
 М и П Милк ЕООД  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  РУСЕ  ПИРГОВО
 Мехмед Мустафа Мехмед  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ШУМЕН  КРАЙГОРЦИ
 Милен Ангелов Маринов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВАРНА  ЗЛАТИНА
 Милко Антонов Апостолов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ШУМЕН  САЛМАНОВО
 Мирослав Сашев Нешков  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ПЧЕЛИЩЕ
 Митко Тянев Вълчев  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ХАСКОВО  ДОСИТЕЕВО
 Михал Грудов Грудов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  БУРГАС  ЯСНА ПОЛЯНА
 Мустафа Юсеин Даракчи  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  БЛАГОЕВГРАД  БРЕЗНИЦА
 Невелина Николаева Георгиева  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СОФИЯ-ОБЛАСТ  КАМЕНИЦА
 Нели Георгиева Георгиева  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СЛИВЕН  ЖЕЛЮ ВОЙВОДА
 Николай Стоянов Колев  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СТАРА ЗАГОРА  СТРЕЛЕЦ
 Петьо Панев Великов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ДОБРИЧ  ЧЕСТИМЕНСКО
 Пламен Иванов Романски  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПАЗАРДЖИК  ПАТАЛЕНИЦА
 Пламен Сашев Славчев  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СМОЛЯН  ГЪЛЪБОВО
 Рангел Тодоров Рангелов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ТЪРГОВИЩЕ  СЕМЕРЦИ
 Рейхан Ружди Алиосман  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  БУРГАС  КАМЕНЯК
 Росен Иванов Иванов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  МИНДЯ
 Румяна Димитрова Дянкова  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ЛОВЕЧ  СТАРО СЕЛО
 Сакаджи и ко ЕООД  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПЛЕВЕН  ЛЮБЕНОВО
 Светлозар Миланов Петков  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВРАЦА  ВРАНЯК
 Светослав Радославов Горанов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПЛЕВЕН  ПИСАРОВО
 Селида Кемал Ресул-Мехмедова  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СИЛИСТРА  БИСТРА
 Стела Раднева Алексиева  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СТАРА ЗАГОРА  ЗМЕЙОВО
 Стефка Атанасова Бончева  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПАЗАРДЖИК  ДЮЛЕВО
 Стойчо Минев Стойчев  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СТАРА ЗАГОРА  НАЙДЕНОВО
 Стоян Генчев Титов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПЛОВДИВ  РЪЖЕВО КОНАРЕ
 Стоян Младенов Манолов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ЛОВЕЧ  БЪЛГАРЕНЕ
 Таня Миткова Хараламбова  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ХАСКОВО  УСТРЕМ
 Тихомир Петков Георгиев  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ЛОВЕЧ  БАТУЛЦИ
 Халид Еролов Бошнаков  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  СИЛИСТРА  БОСНА
 Хасан Али Али  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ШУМЕН  МИЛАНОВО
 Христина Николаева Вълчева  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ВРАЦА  ВРАНЯК
 Цветелин Атанасов Стефанов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ПЛЕВЕН  ГРАДИЩЕ
 ЧУБУРОВ ЕООД  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  РУСЕ  ПИРГОВО
 Юнал Османов Мехмедов  Клас 3 „Контролирана част на популацията“  ШУМЕН  ПАМУКЧИИ
 Ал По Агрогруп ООД  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СОФИЯ-ОБЛАСТ  ЗИМЕВИЦА
 Ален Лефтеров Делиев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  БЛАГОЕВГРАД  АБЛАНИЦА
 Анатоли Тошков Къновски  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВРАЦА  СЕЛАНОВЦИ
 Атанас Матев Атанасов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ХАСКОВО  УСТРЕМ
 Ахмед Ахмед Юсеин  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ШУМЕН  ПАМУКЧИИ
 Басри Хасанов Юсменов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  РУСЕ  ЩРЪКЛЕВО
 Бербечелов  ЕООД  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВРАЦА  СОФРОНИЕВО
 Биляна Георгиева Везьова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  БЛАГОЕВГРАД  ОБИДИМ
 Борис Георгиев Глушков  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  БЛАГОЕВГРАД  БАНСКО
 БОРЯНКА ВАСИЛЕВА РУСЕКОВА  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СТАРА ЗАГОРА  ГОЛЯМ ДОЛ
 Валери Стойчев Въчков  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ШУМЕН  САЛМАНОВО
 Венелин Станчев Стоев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ЯМБОЛ  АЛЕКСАНДРОВО
 Владева-агро ЕООД  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ХАСКОВО  БИСЕР
 Владимир Петров Кътовски  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ПЛЕВЕН  КОЙНАРЕ
 Галина Стефанова Димитрова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СЛИВЕН  ЧЕРВЕНАКОВО
 Георги Василев Даскалов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  КЪПИНОВО
 Георги Георгиев Стоянов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ДОБРИЧ  ПОЛКОВНИК  ДЯКОВО
 Георги Кирилов Георгиев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  НЕДАН
 Георги Петков Недялков  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  РАЗГРАД  МАНАСТИРЦИ
 Георги Христов Георгиев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  БЯЛА РЕКА
 Даниела Цонева Русева – Димитрова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СТАРА ЗАГОРА  САМУИЛОВО
 Делчо Стефанов Делчев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ХАСКОВО  ДОСИТЕЕВО
 Денис Алтаева Сюлейманова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  БЯЛА РЕКА
 Димитър Георгиев Димитров  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВАРНА  СИНДЕЛ
 Димитър Дечков Димитров  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ХАСКОВО  МЛАДИНОВО
 Елез Кадиров Сабриев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ПЛЕВЕН  БАЦОВА МАХАЛА
 Елена Лазарова Терзиева  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  БЛАГОЕВГРАД  ОБИДИМ
 Елена Серафимова Пармакова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  БЛАГОЕВГРАД  ГОРНО ДРАГЛИЩЕ
 Елена Стаматова Чалъкова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ЯМБОЛ  ДОБРИЧ
 Емил Недков Величков  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  СТАМБОЛОВО
 Емине Салимова Сюлейманова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ТЪРГОВИЩЕ  ПЪДАРИНО
 ЕТ „МОНИКА ИВАНОВА – МОНИ 78“  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВРАЦА  ГАБАРЕ
 Ибрям Билял Осман  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ШУМЕН  ЗАГОРИЧЕ
 Иван Александров Борисов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СОФИЯ-ОБЛАСТ  ГЪЛЪБОВЦИ
 Иван Тодоров Иванов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СЛИВЕН  ОРИЗАРИ
 Иво Анатолиев Иванов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ЛОВЕЧ  ЪГЛЕН
 Илия Йорданов Николов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  РУСЕ  КОШОВ
 Илия Тест  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  РУСЕ  РУСЕ
 Йордан Маринов Манев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ЛОВЕЧ  ЪГЛЕН
 Йосиф Ивайлов Илчев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ЛОВЕЧ  КИРЧЕВО
 Катя Маринова Чавдарова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ЛОВЕЧ  ДОБРОДАН
 Колю Райков Колев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ШУМЕН  ЯНКОВО
 Красимир Колев Желев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ШУМЕН  ЛИСИ ВРЪХ
 Красимир Станев Добрев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ДОБРИЧ  НОВА КАМЕНА
 Красимир Стефанов Димитров  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ПЛЕВЕН  ИСКЪР
 Лютви Хадан Смаил  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  БУРГАС  ЗАЙЧАР
 МАНИКА-99 ЕООД  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СТАРА ЗАГОРА  ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ
 Марина Атанасова Дичева  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СИЛИСТРА  АЛЕКОВО
 Маринела Динчева Генева  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ХАСКОВО  СВИРКОВО
 Мариян Йорданов Недков  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ДОБРИЧ  КАРАПЕЛИТ
 Мая Симеонова Иванова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  СУХИНДОЛ
 Милена Колева Цекова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВРАЦА  СЕЛАНОВЦИ
 Мирослав Димитров Димитров  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СИЛИСТРА  ВАРНЕНЦИ
 Мирослав Евгениев Тодоров  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ПЛЕВЕН  КНЕЖА
 Нанко Илиев Василев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ПЛЕВЕН  ТЕЛИШ
 Наум Ангелов Асенов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  КЪРДЖАЛИ  КАЛОЯНЦИ
 Невзад Ешрефов Хасанов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ТЪРГОВИЩЕ  ГОЛЯМО ЦЪРКВИЩЕ
 Невзат Фахри Хамид  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ШУМЕН  БОРЦИ
 Неджет Муса Хюсеин  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  БУРГАС  МАЛКА ПОЛЯНА
 Неждет Мехмедов Мустафов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ТЪРГОВИЩЕ  ТЪРНОВЦА
 Никола Янев Кулов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ПЛОВДИВ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ
 Николай Стойков Николов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СОФИЯ-ОБЛАСТ  ДЖУРОВО
 Нора Петкова Юзеирова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ТЪРГОВИЩЕ  ЗЕЛЕНА МОРАВА
 Орхан Рамаданов Хюсеинов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ШУМЕН  ИВАНОВО
 Осман Юзеир Ибрахим  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  РАЗГРАД  СЕВАР
 П И Т  ПЕТРОВИ ЕООД  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ОВЧА МОГИЛА
 Павлин Василов Петков  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ПЛЕВЕН  ЛАЗАРОВО
 Петрана Христова Каменова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  МОНТАНА  ГАБРОВНИЦА
 Петър Димитров Витанов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  МОНТАНА  БЪРЗИЯ
 Петър Петров Иванов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СЛИВЕН  ОРИЗАРИ
 Пламен Георгиев Петров  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ШУМЕН  ВЪРБИЦА
 Пламен Тодоров Панайотов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ХАСКОВО  ТОПОЛОВГРАД
 Радомир Руменов Пенев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  КЪРДЖАЛИ  ПЛАЗИЩЕ
 Радослава Миткова Касабова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВРАЦА  ТЪРНАВА
 Росица Стойкова Христова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СЛИВЕН  ТРАПОКЛОВО
 Сашо Цветанов Сандов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВРАЦА  ГАБАРЕ
 Свен Хуммес  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ХАСКОВО  ОДРИНЦИ
 Свилен Вълканов Иванов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ШУМЕН  КАРАВЕЛОВО
 Сергей Стоянов Христов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ТЪРГОВИЩЕ  МОРАВИЦА
 Сотир Димитров Булеваров  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СЛИВЕН  ЖЕЛЮ ВОЙВОДА
 Стилиян Иванков Ангелов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ХАСКОВО  ОРЛОВ ДОЛ
 Стоян Георгиев Даракчиев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  КИЛИФАРЕВО
 Стоян Николов Стоянов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ДОБРИЧ  КОРИТЕН
 ТИТАН – АЛПИН ООД  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  МОНТАНА  ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА
 Тихомир Йорданов Христов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  БУРГАС  МАРИНКА
 ТОДОР ПЕНЕВ ГОСПОДИНОВ  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ЯМБОЛ  ПЧЕЛА
 Тони Йорданов Тошев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВРАЦА  ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ
 Фатме Адем Ахмед  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  БУРГАС  КАРАВЕЛЬОВО
 Фатме Мурад Юсуф  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  РАЗГРАД  СТАРО СЕЛИЩЕ
 Фатме Юсеинова Дживгова  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ТЪРГОВИЩЕ  ДЪЛГАЧ
 Халил Руждиев Халилов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ШУМЕН  КАОЛИНОВО
 Халит Ахмед Халим  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СИЛИСТРА  СЕКУЛОВО
 Христо Росенов Дименчев  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ХАСКОВО  ИВАЙЛОВГРАД
 Цеко Митков Цеков  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВРАЦА  БЪРКАЧЕВО
 ЩИЛИЯН ЮРИЕВ КОСЕВ  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  СЛИВЕН  ФИЛАРЕТОВО
 Яни Томов Христов  Клас 4 „Начално ниво на селекция“  ВАРНА  БЪРДАРЕВО